Schwéidsbengen läit mat sengen ca 300 Awunner un der Musel tëschent Réimech a Schengen. 

Zanter Enn 2011 gehéiert et zur Fusiounsgemeng Schengen (virdrun wor et Gemeng Wellesteen).

Schwéidsbeng (Lidd vum Goethe)

Schwéidsbeng (Lidd vum Goethe)

Beim Buer kann een den Duuscht
sou richteg läschen
mat purem Wäin, dass kee Latäin,
do kënnen d'Krunnemécken
d'Liewer wäschen
ouni ee Cent a permanent
Do wor scho munchereen
schwaach an de Knéien
a ferm am Schweess, dëst Jor alt nees.
Well hien däers gudden
net genuch ka kréien
beim Bachusbuer, gëtt duergefuer.

Schwéidsbeng, Schwéidsbeng
du versoffent Nascht
Schwéidsbeng, Schwéidsbeng
haut gëtt sech nees gebascht
mat Riesling, Elbling, Rulländer
Auxerrois an och Pinot
alles geet eran, jo geet eran an onse Mo.